Apie Girinio pažintinį taką

Marcinkonių apylinkėse trykšta daug šaltinių, kurie duoda ne vienam upeliui. Vienas tokių – Duobupis, kuris ties Naujaliais pastačius malūną buvo užtvenktas. Malūno nebeliko, tačiau užtvanka ir toliau stovi. Dabar ji tapusi paukščių, gyvūnijos ir augalijos buveine. Girinio pažintinis takas, prasidėjęs nuo Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centro Marcinkonyse, per mišką eina link tvenkinio ir apėjęs jį ratu grįžta atgal. Vienintelis tako informacinis stendas įrengtas prie užtvankos.


Tako schema


Kaip nuvykti?

Miškininkų g. 61 Marcinkonyse įsikūręs Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centras. Prie jo įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir čia pat prasideda Girinio pažintinis takas. Tako pradžioje stendo nėra, į taką kreipia tik įrengta rodyklė.


Maršruto forma

Maršrutas ir planuojamas laikas

Pažintinis takas yra 3,6 kilometro ilgio žiedinės formos maršrutas, kuriuo eidami grįšite į pradžią. Pasivaikščiojimui taku užtenka pusantros valandos.


Tako danga

Tik dalį kelio maršrutas eina žvyruotu miško keliu, visą laiką tenka keliauti pramintais natūralios dangos miško takais.


Tako ženklinimas ir stendai

Vienintelis pažintinio tako stengas stovi prie Duobupio tvenkinio, netoli tos vietos, kur anksčiau stovėjo malūnas. Tako pradžioje įrengta rodyklė, kreipianti į pažintinį taką, kuris paženklintas mėlynu įstrižu brūkšniu baltame kvadratiniame fone. Tako pradžioje Girinio pažintinis takas sutampa su Zackagirio pažintinio tako maršrutu, kurio ženklinimas yra raudonos spalvos. Už tiltelio jų keliai išsiskiria ir čia svarbu pasirinkti laikytis kairės ir sekti mėlynos spalvos ženklinimą.


Atokvėpio vietos

Take įrengtos dvi atokvėpio vietos. Viena – prie užtvankos, kur stovi informacinis stendas, antra – užtvankos pakrantėje, prieš pasukant takui atgal link Marcinkonių.


Girinio pažintinis takas iš arti

Susiję įrašai